Əlaqə mərkəzində də süni intellekt önəmli rol oynayır.
May 25, 2022

Got a project idea? Let's discuss it!